Svoboda govora se dotika sleherni dan vsakega posameznika v Republiki Sloveniji. Je predpogoj za svobodno in demokratično z vladavino prava podprto okolje, ki omogoča posameznikovo rast in razvoj. S podprojektom "Pes čuvaj" želimo zainteresirani javnosti omogočiti sodelovanje pri razvoju projekta Svoboda govora.

In kako lahko sodeluješ? Preprosto. Na naš elektronski naslov lahko posreduješ primere sovražnega govora, evidentne primere avtocenzure ali pa indice politično motiviranih člankov t.i. neodvisnih novinarjev. Predloge bomo obdelali in z njimi seznanili širšo javnost. Ob indicih, da gre za hudo kršitev bomo primeru namenili ustrezno pozornost. Aktivirali bomo našo Iniciativo za svobodo govora in sprožili ustrezne pritiske na odločevalce in odgovorne.