Najbolj zaskrbljujoče in očitno protiustavno pa je, da predlog zakona omogoča tajni vstop v tuje stanovanje in namestitev programske opreme, t.i. trojanskega konja na tehnične naprave, npr. računalnik, telefon, pametno tablico ipd. za zelo širok nabor kaznivih dejanj. Gre za alarmantno uporabo nizkih dokaznih standardov ter programske opreme, ki omogoča absoluten poseg v zasebnost in prevzem nadzora nad celotno osebnostjo. Uporaba dodatnih tehničnih sredstev, ki jih predvideva zakon, pa je premalo konkretizirana in kot takšna omogoča netransparentno uporabo tehničnih sredstev in s tem poenostavlja možnost zlorabe teh naprav.

V Evropski Sloveniji menimo, da je novela ZKP-M v večjem delu v nasprotju z Ustavo Republike Slovenije, je v nasprotju s temeljnimi vrednotami, na katerih temelji evropska civilizacija, in je v celoti v nasprotju s prvim korakom k Evropski Sloveniji. Ta zahteva, da je treba vzpostaviti predvidljivo pravno državo, v kateri bomo lahko vsi brez izjeme računali na enakopravno obravnavo pred zakonom, in v kateri bo v ospredju spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, svoboda pa nikomur ne bo služila kot izgovor za izogibanje odgovornosti.

Zato pozivamo Vlado Republike Slovenije, da predlog zakona, ki tako globo posega v temeljna načela Ustave Republike Slovenije umakne iz obravnave in po temeljiti javni razpravi pripravi nov predlog zakona. Hkrati pa prosimo predsednika Republike Slovenije, da se aktivno vključi v javno razpravo o tako pomembni temi, kot je poseganje v človekove pravice in temeljne svoboščine s strani represivnih organov. V Evropski Sloveniji bomo storili vse, da tovrstni predlogi predpisov, nikdar ne postanejo zakon. Gre za civilizacijski minimum, ki se mu ne smemo odpovedati.

Iniciativa za Evropsko Slovenijo