Projekt "Svoboda govora" je neodvisni in neprofitni projekt Društva Evropska Slovenija, s katerim želimo opozoriti na vse višje ovire pri uresničevanju ustavno zagotovljene pravice do svobode izražanja. 

 

Ustava Republike Slovenije je jasna in nedvoumna. Tako je na deklarativni ravni zagotovljena svoboda izražanja misli, govora in javnega nastopanja, tiska in drugih oblik javnega obveščanja in izražanja. Vsakdo lahko svobodno zbira, sprejema in širi vesti in mnenja. Vsakdo ima pravico dobiti informacijo javnega značaja, za katero ima v zakonu utemeljen pravni interes, razen v primerih, ki jih določa zakon.

 

Žal se v Sloveniji srečujemo s sofisticirano obliko avtocenzure, lobističnega poročanja, sovražnim govorom, ostanki cenzure iz preteklosti ter medijskimi umori. Novinarji in uredniki postajajo uslužbenci politike, mediji pa orodja za obračunavanje s posamezniki in deli civilne družbe, ki opozarjajo, da Slovenija zapušča evropsko pot in se vse bolj balkanizira.

 

Ker menimo, da moramo opozoriti na napačne poti v našem medijskem prostoru, smo zagnali projekt "Svoboda govora". Za vodenje in usmerjanje projekta smo oblikovali Iniciativo za svobodo govora. Seveda se projektu lahko pridružite tudi vi. Pripombe in predloge nam lahko pošljete prek našega podprojekta "Pes čuvaj".

 

Naše delo lahko spremljate tudi na socialnih omrežjih Twitter in Facebook. Veseli bomo novih sledilcev in všečkov.