Društvo za vrednote Evropske Slovenije (v nadaljevanju ES) je nepridobitno in prostovoljno društvo, ki združenje Slovence, državljane Republike Slovenije ter Slovence v zamejstvu in po svetu, ki vrednostno izhajajo iz intelektualne tradicije ustanovnih očetov slovenske države, ki jo idejno pooseblja 57. številka Nove revije, preambule slovenske ustave in Iniciative Evropska Slovenija.

Ustanovitelje in člane društva povezuje troje: osebnostna integriteta, meritornost ter hrepenenje po drugačni Sloveniji. Sloveniji, ki temelji na demokratičnemu, pravnemu, ekonomskemu in socialnemu napredku skupnosti. Evropski Sloveniji, ki bo postala evropska šele ob polni uresničitvi desetih korakov Iniciative Evropska Slovenija. Mladi si zaslužijo prihodnost, ki ne bo ujeta v moralne, ideološke in finančne zablode preteklosti, ampak bo nudila perspektivo vsestranskega demokratičnega razvoja. Slovenijo enakih in enakopravnih možnosti za vse. ES se zavzema za vrednote svobodne, pluralne, odprte, svetovljanske demokratične družbe, za vrednote evropskega kulturnega kroga, za realizacijo Evropske Slovenije in revitalizacijo Evrope.

Osnovni namen in cilji ES so spodbujanje in uveljavljanje vrednot Evropske Slovenije, svobodne in demokratične družbe, skozi raziskovalno in izobraževalno delo, skozi publiciranje in javno udejstvovanje.

Namen in cilje ES uresničuje z izvajanjem naslednjih nalog:

  • z zavzemanjem za vrednote svobodne, odprte, svetovljanske demokratične in pluralne družbe,
  • z združevanjem posameznikov s tovrstnimi vrednostnimi hotenji,
  • z realizacijo vrednostnih in programskih izhodišč Iniciative Evropska Slovenija,
  • s prispevki k revitalizaciji Evrope,
  • s širjenjem idej aktivnega državljanstva zlasti med mladimi
  •  z organizacijo in nadzorom lokalnih podružnic društva,
  • z založništvom in izdajanjem ter sodelovanjem pri izdaji strokovnega in periodičnega tiska,
  • s podporo relevantnim raziskavam, ki se kakorkoli ukvarjajo z Evropsko Slovenijo,
  • z organizacijo in udeležbo lokalnih, nacionalnih in mednarodnih srečanj,
  • z organizacijo strokovnih in družabnih dogodkov za člane in zainteresirano javnost.

Ob tej priložnosti vas zato prosimo, da po svojih zmožnostih in z razumevanjem sprejmete našo prošnjo. Prosimo vas za skromen prispevek, ki ga bo društvo namenilo izvajanju svojega poslanstva.

 

Podatki za nakazilo preko UPN obrazca:

ŠTEVILKA TRR: SI56 0313 4100 0473 215 (SKB D.D.)
BIC/SWIFT: SKBASI2X
SKLIC: SI00 2014
NAMEN: Prispevek aktivnostim društva
KODA NAMENA: CHAR
PREJEMNIK: DRUŠTVO EVROPSKA SLOVENIJA, HRIBARJEVO NABREŽJE 13, 1000 LJUBLJANA