Iniciativa za svobodo govora je organ projekta Svoboda govora. Skrbi za vodenje in usmerjanje projekta ter predstavlja strokovno in moralno podporo projektu. Iniciativa lahko nastopa v javnosti kot predstavnik projekta in opravlja funkcijo neformalnega varuha svobode govora v Sloveniji. Članstvo v iniciativi je neprofesionalno in častno.

 

Organ sestavljajo

Lucija Šikovec Ušaj, predsednica iniciative, Vera Ban, Igor Kršinar, Roman Leljak, Urška Makovec, dr. Matevž Tomšič in David Tasič.

 

**************************************************************

 

Lucija Šikovec Ušaj se je rodila v Ljubljani. Po maturi na Šubičevi gimnaziji se je vpisala na PF Univerze v Ljubljani, kjer je diplomirala s temo poročanja medijev o kazenskih postopkih. Po diplomi se je najprej zaposlila v gospodarstvu, nato opravila sodno pripravništvo in pravosodni izpit. Odvetniško pripravništvo je opravljala v odvetniški pisarni Ljuba Pečarja, nato pa je leta 1987 pričela delati kot samostojna odvetnica s pisarno v Ljubljani. Pretežno se ukvarja z zadevami iz civilnega in kazenskega področja, s posebno pozornostjo in občutljivostjo za kršitve človekovih pravic posameznikov. Sedaj je že drugi mandat tudi predsednica Komisije RS za varstvo pacientovih pravic.
 
 Vera Ban
 

Igor Kršinar (1967), diplomiral na FDV Ljubljana, smer novinarstvo. Novinar na Slovencu (1991-1995), Slovenskih novicah (1995-2000), Magu (2001-2008), od maja 2008 na Reporterju. Od leta 2009 do 2013 je bil predsednik Združenja novinarjev in publicistov. Sodeluje pri pripravi letnih poročil o svobodi tiska v Sloveniji, večkrat predlagal spremembe kazenske zakonodaje za večjo medijsko svobodo. Za svoje novinarsko delo je prejel nagrado sklada Josipa Jurčiča (2008) in častno priznanje Boruta Meška (2013).

 

Roman Leljak, rojen 21.08.1964 v Hrvaškem Zagorju. Osnovno šolo je končal v Štorah pri Celju. Šolanje je nadaljeval v srednji vojaški šoli v Sarajevu in v visokošolskem centru na Banjici v Beogradu. Končal je posebno šolanje za kriptologa (šifranta) v Jugoslovanski armadi in posebno šolanje v vojaškem centru varnostne službe v Pančevu. Danes je publicist, pisatelj in raziskovalec sodobne zgodovine. Je avtor 45 knjig: Teharske žive rane, Sam proti njim,Huda Jama, Mit o OF in KPS, Dirigent s pištolo, Zločini Slovenskega Kajna, UDBA... Ustanovil in vodil je revijo AS, časopis TRAČ, srbsko revijo AS. 1989 je izdal knjigo Zapravljena dediščina Josipa Broza Tita. Avtorica Nora Beloff je o Leljaku februarja 1989 leta zapisala: "Rada bi čestitala svojemu Jugoslovanskemu založniku Romanu Leljaku, ker je imel pogum in iniciativo, da se knjiga prevede in izda v Jugoslaviji." "Leljakova neminljiva zasluga je odkritje Hude Jame," je o Leljaku zapisala dr. Spomenka Hribar.
 

Urška Makovec je diplomirala na ljubljanski pravni fakulteti. Bila je praktikantka v Evropskem parlamentu in štipendistka nemškega zveznega parlamenta. Njene delovne izkušnje segajo od svetovalke v ljubljanskem mestnem svetu do pravnice lingvistke na Sodišču Evropske unije v Luksemburgu. Je tudi kolumnistka v več medijih.

 

David Tasič

 

 
Matevž Tomšič je sociolog, univerzitetni profesor in publicist. Kot predavatelj in raziskovalec deluje na več slovenskih akademskih ustanovah. Trenutno je dekan Fakultete za medije. Poleg tega objavlja publicistične članke, ki obravnavajo stanje slovenske politike, demokracije, civilne družbe itd., v različnih slovenskih medijih.